Naujienos

Palangos kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Palangos kredito unijos 2024-04-04 pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti nutarimai:

1.    Palangos kredito unijos Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita įvertinta teigiamai.

2.    Palangos kredito unijos Valdybos 2023 m. ataskaita  įvertinta teigiamai.

3.    Palangos kredito unijos Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita  įvertinta teigiamai.

4     Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarka.

5.    Patvirtintas Palangos kredito unijos 2024 m. – 2026 m. veiklos planas. Informuota, kad kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas, ir kokių veiksmų bus imtasi dėl susidariusios situacijos.

6.    Patvirtinta 2024 m. Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

7.    Išrinkti Palangos kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

8.    Išrinkti Palangos kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkė.

9.    Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

10.  Kredito unijos nariai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus ankstesnių metų nuostolius.

Atgal