Kasdienėje kredito unijų veikloje vadovaujamės atsakingais veiklos principais visuose organizacijos lygmenyse bei atsakingai sprendžiame duomenų apsaugos klausimus. Šiuos tikslus įgyvendiname dviem pagrindinėmis tvarios ir atsakingos veiklos užtikrinimo kryptimis.

Kaip tai įgyvendiname?

  • Stipriname atitikties praktikas. LKU grupėje naudojama metodika yra centralizuota, t. y. visų kredito unijų metodikos yra tvirtinamos Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdymo organų. Tai leidžia užtikrinti kontrolės mechanizmų įgyvendinimą.
  • Stipriname komandos kompetencijas. Siekiant tinkamai įgyvendinti LCKU metodikoje numatytus procesus, organizuojame edukacinio pobūdžio užsiėmimus šiais klausimais LKU grupėje (mokymus, tvarkų pristatymus, žinių patikrinimo testus ar kt.). Tai leidžia užtikrinti komandos kompetencijų stiprinimą.
  • Užtikriname saugumą. Valdant didelę svarbių fizinių ir juridinių duomenų bazę, būtina užtikrinti tinkamą duomenų saugumą, todėl nuosekliai analizuojame ir vertiname IT sistemų tinkamumą, įgyvendiname kibernetinių atakų saugos priemones. Tai leidžia užtikrinti mūsų patikimumą ir duomenų apsaugą.

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos
Partnerystė siekiant tikslų

Atgal