LKU kredito unijų grupė, būdama patikima ir artima finansų partnerė, aktyviai prisideda prie finansinio raštingumo didinimo bei tvaresnių finansų valdymo praktikų formavimo. Mums svarbu skirti dėmesį visuomenės įtraukimui, kartu diegiant socialinės atsakomybės vertybes tarp grupei priklausančių kredito unijų.

Kaip tai įgyvendiname?

  • Prisidedame prie visuomenės finansinio raštingumo per teikiamas kokybiškas konsultacijas, iniciatyvas ar kitus projektus (pavyzdžiui, dalyvaujame parodose, vedame paskaitas aukštosiose mokyklose ir kt.).
  • Didiname finansinių paslaugų prieinamumą. Tai apima platesnes galimybes naudotis finansinėmis paslaugomis nuotoliniu būdu, o kartu ir finansinių paslaugų prieinamumo, neturintiems galimybės naudotis nuotolinėmis priemonėmis, didinimą. Taip pat suteikiamas finansavimo galimybes naujai pradedančiam verslui, būsto įsigijimui su valstybės parama, bei kredito unijų dalyvavimą kituose panašaus pobūdžio projektuose (nukentėjusiems nuo COVID-19 veslams ir ūkiams ir kt.).
  • Įtraukiame darbuotojus. Šis aspektas apima skaidrią atlygio politiką bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
  • Stipriname bendruomeniškumą per veiklas ir kitas iniciatyvas, kurios apima LKU grupės kredito unijų įsitraukimą į visuomenines veiklas, pagalbą ir finansinę paramą organizacijoms, savanorystės programas.
  • Mažiname nelygybę, o tai grindžiame vienodu atlygiu vyrams ir moterims už vienodą arba vienodos vertės darbą.
  • Diegiame socialines vertybes per bendradarbiavimą ir partnerystę. Pirmenybę teikiame partneriams, kurie prisideda prie tvarios ir socialiai atsakingos veiklos skatinimo bei palaikymo.
Lyčių lygybė
Deramas darbas ir ekonominis augimas
Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra
Mažesnė nelygybė

Atgal