Naujienos

Šaukiamas Palangos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

       Informuojame, kad 2021 m. balandžio 22 d. 11 val. šaukiamas Palangos kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Valdybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Paskolų komiteto 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
  7. Palangos kredito unijos 2021-2023 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
  8. 2021 metų Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

         Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Palangos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

         Bendrąjį balsavimo biuletenį galite gauti Palangos kredito unijoje klientų aptarnavimo vietoje Ganyklų g. 6, Palanga.

         Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-22 10 val. į Palangos kredito uniją arba nuskenuotus atsiųsti el. paštu: palanga@lku.lt

         Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

         Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Sandra Garjonytė, tel. 8460 53553, el. paštas palanga@lku.lt.

Atgal