Naujienos

LKU kredito unijų grupės trijų mėnesių veiklos rezultatai

pinigai, eurai

LKU kredito unijų grupė, vienijanti 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU), metus pradėjo iš stiprių pozicijų. Pirmąjį ketvirtį LKU grupė uždirbo 4,14 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 21,28 % daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. LKU grupės palūkanų pajamos augo 36,78 %, o konsoliduotas paskolų portfelis – 14,94 %, lyginant su tuo pat metu pernai.

„Metų pradžia buvo pažymėta ne tik augančiais veiklos rodikliais, bet ir tvirtu kredito unijų įsipareigojimu būti artimu finansų partneriu bendruomenėms. Sugebėjome išlaikyti stabilius paslaugų įkainius, aukštas indėlių palūkanų normas ir toliau tobulinti klientams siūlomų finansinių paslaugų spektrą“, – teigia Mindaugas Vijūnas, LCKU administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas.

Mindaugas Vijūnas, Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas

Trijų mėnesių pagrindinės veiklos apžvalga

LKU kredito unijų grupė pirmąjį šių metų ketvirtį stiprino savo kapitalą – per tris mėnesius buvo suformuota 546 tūkst. eurų specialiųjų atidėjinių. Neaudituotais duomenimis, per šį laikotarpį LKU kredito unijų grupės uždirbtos palūkanų pajamos siekė 17,15 mln. eurų ir buvo 36,78 % didesnės, lyginant su metais anksčiau (2023 m. 12,54 mln. eurų).

Viso LKU kredito unijų grupė per 2024 metų tris mėnesius uždirbo 4,14 mln. eurų grynojo pelno ir šis augo 21,28 % nei prieš metus. Per pastarąjį ketvirtį konsoliduotas grupės turtas paaugo 5,5 % iki 907,7 mln. eurų.

Neaudituotais duomenimis, 2024 m. kovo 31 d. LKU kredito unijų grupės likvidumo padengimo koeficientas siekė 237,80 % (normatyvas – 100 %), o nuosavybės grąžos rodiklis – 20,44 %. Tuo metu LKU grupės išlaidų ir pajamų santykio rodiklis, šių metų kovo 31 d. duomenimis, peržengė 43,43 %.

Preliminariais duomenimis, grupę prižiūrinčios LCKU turtas 2024 m. kovo 31 d. siekė 274,37 mln. eurų, per pirmą ketvirtį ūgtelėjęs 7,33 %. Didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje per tris mėnesius uždirbo 810 tūkst. eurų grynojo pelno – dešimtadaliu mažiau nei pernai. Tuo tarpu grynųjų palūkanų pajamų per tris mėnesius LCKU uždirbo 1,83 mln. eurų – 11,67 % daugiau nei prieš metus.

Gyventojų, ūkio ir verslo finansavimas

LKU kredito unijų grupė pirmą šių metų ketvirtį toliau tvariai augino skolinimo apimtis, nepaisant išliekančių neapibrėžtų išorinių aplinkybių. Dėl finansavimo į kredito unijas aktyviai kreipėsi tiek verslas, tiek gyventojai, taip pat ir žemės ūkio subjektai.

Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas paskolų portfelis 2024 m. kovo 31 d. siekė 747,2 mln. eurų, per ketvirtį augęs 5,5 % ir 14,94 % per metus (2023 m. kovo 31 d. 650,06 mln. eurų).

Viso per šių metų pirmą ketvirtį buvo pasirašyta beveik 1 000 naujų paskolų sutarčių už bendrą 56,91 mln. eurų sumą. Skolinimas LKU grupėje šiemet augo 7,72 %, lyginant su metais anksčiau. Vertinant metinį pokytį, sparčiausiai augo konsoliduotas paskolų, suteiktų verslui, portfelis – 23,25 % iki 295,1 mln. eurų.

„Verslo finansavimosi poreikis šių metų pradžioje išlieka aukštas, o kredito unijos ir toliau stiprino partnerystę su Lietuvos verslo sektoriumi. Tai tiesiogiai atsiliepia konsoliduoto paskolų portfelio struktūroje, kur jau kurį laiką stebime verslo paskolų dalies didėjimą“, – komentuoja M. Vijūnas.

Tuo metu paskolų būstui portfelio balansinė vertė, lyginant su 2023 m. kovo 31 d., augo 10,37 % iki 338,2 mln. eurų. Paskolų, suteiktų žemės ūkio subjektams, portfelio metinis augimas siekė 9,42 % iki 103,78 mln. eurų.

Taip pat LKU grupė aktyviai remia jaunuosius ūkininkus ir tapo INVEGA finansinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ tarpininkėmis. Pagal šią priemonę asmenys nuo 18 iki 40 metų jau gali pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis, kad pradėtų žemės ūkio produktų gamybos veiklą arba perdirbtų savo ūkyje gamintus ar užaugintus produktus. Paskolos lėšomis galima įsigyti materialų ir nematerialų turtą, biologinį turtą, žemę, taip pat finansuoti apyvartinį kapitalą.

Gyventojų taupymas

LKU kredito unijų grupės duomenimis, vis daugiau gyventojų ir verslo subjektų renkasi unijose taupyti sudarius indėlių sutartį. Tai lemia kredito unijų siūlomos konkurencingos terminuotųjų indėlių palūkanų normos, kurios didmiesčių unijose jau gali siekti ir 5 %.

Padidėjęs susidomėjimas lėmė ir bendro indėlių portfelio augimą. LKU grupės duomenimis, 2024 m. kovo 31-ąją konsoliduotas indėlių portfelis, įskaitant ir lėšas einamosiose sąskaitose, siekė 793,94 mln. eurų ir per ketvirtį augo 5,25 % bei 13,3 % per metus. Naujai sudarytų terminuotųjų indėlių sutarčių skaičius per metus padidėjo 13,01 %.

LCKU teigimu, aukštos indėlių palūkanos ir šios taupymo priemonės saugumas išlieka esminiais veiksniais, lemiančiais klientų pasirinkimą taupyti kredito unijose.

Pagrindiniai finansiniai duomenys trumpai:

  • LKU kredito unijų grupės turtas 2024 m. kovo 31 d. buvo 907,7 mln. eurų (2023 m. kovo 31 d. – 792,85 mln. eurų)
  • Per 2024 metų pirmą ketvirtį LKU grupė uždirbo 4,41 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 21,28 % daugiau nei prieš metus.
  • LKU kredito unijų grupės paskolų portfelis augo 14,94 % iki 747,2 mln. eurų, lyginant su pirmu ketvirčiu prieš metus.
  • Sparčiausiai LKU grupėje augo skolinimas verslui. Konsoliduoto paskolų verslui portfelio pokytis siekė 23,25 %.
  • Indėlių portfelis, įskaitant ir lėšas einamosiose sąskaitose, siekė 793,94 mln. eurų ir per metus paaugo 13,3 %.
  • LKU kredito unijų grupė, bendradarbiaudama su partneriais INVEGA, pradėjo teikti lengvatines paskolas pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.
Lietuvos centrinės kredito unijos informacija (2024-03-31)
Atgal