Naujienos

LKU kredito unijų grupė: tvari plėtra ir klientų pasitikėjimas

2023-ieji LKU kredito unijų grupei pasižymėjo sparčiu augimu bei tvirta finansine pozicija. Pernai LKU grupė augino skolinimo apimtis – naujai suteiktų paskolų suma siekė 208 mln. eurų. Greičiausiai augo paskolų verslui portfelis – 22,13 % per metus. Tuo tarpu indėlių augimas, paskatintas didėjančių palūkanų normų, perkopė 7 % ribą ir portfelio vertė pasiekė 754 mln. eurų.

„Pastaraisiais metais kredito unijų sektorius augo rekordiniu tempu. LKU grupė gerino pagrindinės veiklos rodiklius ir tobulino klientams teikiamas finansines paslaugas. Ir nors metai nebuvo lengvi, tačiau išlaikėme aukštą paskolų portfelio kokybę ir tvarią bei pelningą veiklą, kuri bus ypatingai reikšminga stiprinant kredito unijų kapitalą“, – metus apibendrina grupę prižiūrinčios Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas.

Metų rezultatų apžvalga

Neaudituotais duomenimis, LKU kredito unijų grupės palūkanų pajamos per 2023-iuosius pasiekė 59,7 mln. eurų sumą. Pastarosios buvo 68,72 % didesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai siekė 35,38 mln. eurų. Tokiam augimui reikšmingą įtaką turėjo naujos narės – vienos didžiausių kredito unijų „Taupa“ – prisijungimas prie LKU grupės.

Viso LKU kredito unijų grupė per 2023 metus uždirbo 13,26 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Tuo metu konsoliduotas grupės turtas paaugo 8,65 % iki 860,48 mln. eurų.

Paslaugų ir komisinių pajamų per praėjusius metus gauta 2,08 % daugiau nei prieš metus per tą patį laikotarpį ir bendra suma siekė 1,52 mln. eurų. Pernai tuo pačiu laiku šis rodiklis siekė 1,49 mln. eurų. Skaičiuojama, kad LKU grupė per metus suformavo 2,78 mln. eurų specialiųjų atidėjinių.

Preliminariais duomenimis, grupę prižiūrinčios LCKU turtas 2023 m. gruodžio 31 d. siekė 255,63 mln. eurų, per metus augo 1,69 %. Didžiausia centrinė kredito unija Lietuvoje per šį laikotarpį uždirbo 2,87 mln. eurų grynojo pelno. Tuo tarpu uždirbtų grynųjų palūkanų pajamų LCKU skaičiavo 6,97 mln. eurų  – 49,9 % daugiau nei pernai per tokį pat laikotarpį, kai šios siekė 4,65 mln. eurų.

2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis, veiklos riziką ribojančius normatyvus tiek LCKU, tiek LKU grupė vykdė su atsarga.

Gyventojų, ūkio ir verslo finansavimas

LKU kredito unijų grupė 2023-aisiais augino skolinimo apimtis. Neaudituotais duomenimis, konsoliduotas paskolų portfelis 2023 m. gruodžio 31 d. siekė 725,52 mln. eurų ir per metus augo 13,33 %.

Viso per 2023 metus buvo pasirašyta 4 004 naujos paskolų sutartys už bendrą 208,1 mln. eurų sumą. Skolinimas LKU grupėje 2023-aisiais augo 6,23 %, lyginant su metais anksčiau. Sparčiausiai augo konsoliduotas paskolų verslui portfelis – 22,13 % iki 281,25 mln. eurų. Antroje vietoje – paskolos būstui, kurių portfelio balansinė vertė per metus augo 10,04 % iki 335,29 mln. eurų.

Tuo metu paskolų žemės ūkiui portfelis per visus 2023 metus augo 6,27 % iki 101,27 mln. eurų. Svarbu pastebėti, kad naujų paskolų, suteiktų žemės ūkio subjektams, per 2023-iuosius metus vertė augo 64,62 %, lyginant su 2022-aisiais.

Gyventojų taupymo įpročiai

2023-ieji metai kredito unijoms buvo pažymėti išaugusiu gyventojų ir verslo pasitikėjimu. Dėl aukštai išlaikytų indėlių palūkanų normų bei indėlių saugumo, LKU grupė stebėjo net 38,83 % didesnį naujų terminuotųjų indėlių sutarčių skaičių, palyginti su 2022 m.

Padidėjęs susidomėjimas lėmė ir bendro indėlių portfelio augimą. Per 2023 metus konsoliduotas LKU kredito unijų grupės indėlių portfelis, įskaitant santaupas einamosiose sąskaitose, išaugo 7,66 % ir pasiekė 754,31 mln. eurų ribą. Šie rezultatai atspindi stiprėjantį visuomenės pasitikėjimą kredito unijomis kaip patikima ir patrauklia finansine alternatyva.

LCKU teigimu, aukštos indėlių palūkanos ir saugumas išlieka esminiais veiksniais, lemiančiais klientų pasirinkimą taupyti kredito unijose.

Atgal