Naujienos

Šaukiamas Palangos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 13 d. 16.30 val. šaukiamas Palangos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga. Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 22 d. 11 val. Ganyklų g. 6, Palanga. Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Siūloma susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
  2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Vidaus audito tarnybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Informacija čia.
  4. Valdybos 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Informacija čia.
  5. Paskolų komiteto 2020 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Informacija čia.
  6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas. Informacija čia.
  7. Palangos kredito unijos 2021-2023 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas. Informacija čia.
  8. 2021 metų Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Informacija čia.

                   Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Palangos kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

                   Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Palangos kredito unijos interneto svetainėje adresu www.palangosunija.lku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje Ganyklų g. 6, Palanga.

                   Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-04-13 15.00 val. į Palangos kredito uniją arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: palanga@lku.lt

                   Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

                   Taip pat informuojame, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 22 d. 11.00 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

                   Pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo dienai panaikinus (atšaukus) renginių bei susibūrimų draudimą, susirinkimas bei balsavimas jame vyks įprasta tvarka, susirinkimo vieta būtų viešbutyje „AMBERTON GREEN APARTMENTS“, kurio adresas M. Valančiaus g. 1, Palanga (centre šalia bažnyčios).

                   Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Sandra Garjonytė, tel. 8460 53553, el. paštas palanga@lku.lt.

Atgal