05/05 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d., informuojame, kad 2020-04-28 d. įvykusiame pakartotiniame Palangos kredito unijos visuotiniame  narių susirinkime priimti šie sprendimai:

 1. Išrinktas susirinkimo pirmininkas.
 2. Išrinktas susirinkimo sekretorius.
 3. Vidaus audito tarnybos ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.
 4. Valdybos ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.
 5. Paskolų komiteto ataskaita patvirtinta ir įvertinta teigiamai.
 6. Patvirtintas Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos.
 7. Patvirtintas 2020-2022 m. veiklos planas.
 8. Patvirtinta 2020 m. Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 9. Išrinkti Palangos kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.
 10. Išrinkti Palangos kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 11. Pritarta Palangos kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimui.
 12. Pritarta patvirtinti Palangos kredito unijos naują įstatų redakciją.
 13. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 straipsniu, informuojame, kad Palangos kredito unijos nuosavas kapitalas dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių mažesnis negu pajinis kapitalas. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus, bei pelninga veikla.

Taip pat informuojame, kad  Palangos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus kredito unijos veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Palangos kredito uniją, tel. 846053553, ar elektroniniu paštu palanga@lku.lt.