03/31 

2020 m. balandžio 20 d. 16.30 val. Palangos kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas Palangos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.
 2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 3. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 1. Valdybos 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto 2019 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.
 4. Palangos kredito unijos  2020-2022 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
 5. 2020 metų Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Palangos kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 7. Palangos kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Palangos kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų, pašalinimas.
 9. Palangos kredito unijos naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

2020 m. balandžio 20 d. neįvykus eiliniam visuotiniam Palangos kredito unijos narių susirinkimui, bus šaukiamas pakartotinis Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2020 m. balandžio 28 d. 11.00 val. viešbutyje „AMBERTON GREEN APARTMENTS“, adresas M. Valančiaus g. 1, Palanga (centre šalia bažnyčios). Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti nuo 2020 m. balandžio 14 d. kredito unijos patalpose, adresu Ganyklų g. 6, Palanga. Būtina ne mažiau kaip prieš vieną darbo dieną atvykimo registracija telefonu (8 460) 53553 arba el. p.: palanga@lku.lt.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, visus kredito unijos narius raginame balsuoti raštu (prašymą išduoti balsavimo biuletenį galite rasti čia) ir į numatytą susirinkimo vietą nevykti. Balsavimo raštu biuletenį galite gauti pateikę prašymą el. paštu palanga@lku.lt, ar susisiekę telefonu (8 460) 53553 arba atsisiuntę iš interneto svetainės palangosunija.lku.lt.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Sandra Garjonytė, tel.: (8 460) 53553, el. p.: palanga@lku.lt.