04/18 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 d. informuojame, kad 2018-03-29 d. įvykusiame Palangos kredito unijos visuotiniame  narių susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Išrinktas susirinkimo pirmininkas.
  2. Išrinktas susirinkimo sekretorius.
  3. Vidaus audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitą patvirtinti ir įvertinti teigiamai.
  4. Valdybos 2017 metų veiklos ataskaitą patvirtinti ir įvertinti teigiamai.
  5. Paskolų komiteto 2017 metų veiklos ataskaitą patvirtinti ir įvertinti teigiamai.
  6. Patvirtinti 2017 m. metinių ataskaitų rinkinį ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektą.
  7. Patvirtinti naują Palangos kredito unijos įstatų redakciją.
  8. Patvirtinti 2018 m. metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
  9. Suteikti kredito unijos valdybai įgaliojimus priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Nuspręsta pašalinti iš tikrųjų bei asocijuotų Palangos kredito unijos narių, narius nevykdančius savo pareigų.

Taip pat informuojame, kad  Palangos kredito unija yra Lietuvos centrinės kredito unijos narė ir pagal konsoliduotos atskaitomybės reikalavimus vykdo visus teisės aktuose nurodytus normatyvus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Palangos kredito uniją, tel. 846053553, ar elektroniniu paštu palanga@lku.lt.